Kẽm trắng

Giá: 24,500


Mô tả

Khối lượng: 50kg/cuộn Giá tham khảo theo KG và thay đổi theo thị trường (1.5 ly) Tùy theo khối lượng mà mức giá có thể thay đổi.

Nhu cầu xây dựng ngày càng tăng thúc đẩy cho sự phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm cả những lĩnh vực cung cấp nguyên vật liệu xây dựng ban đầu kẽm trắng 2 ly được xem là một trong những sản phẩm tương đối phổ biến với những chức năng riêng trong quá trình sử dụng.

Thông tin sản phẩm.

Kẽm buộc hiện nay có những kích thước thông dụng như sau: 0.8ly, 1ly, 1.5ly, 2ly, 2,8ly, 3ly, 4ly, 5ly, 8ly.

  • Khối lượng cuộn dây đường kính từ Ф0,4 mm đến Ф2,0 mm khoảng 25kg/cuộn.
  • Khối lượng cuộn dây đường kính từ Ф2,2 mm đến Ф5,0 mm khoảng 50kg/cuộn.

Ứng dụng của kẽm buộc trắng.

Dùng để buộc, làm dàn, dệt lưới, đan lồng,...trong nông, lâm thủy sản xây dựng, thủ công nỹ nghệ, điện, thông tin và dân dụng,..