New

Que hàn chịu lực Kobe

Giá: 43,000

Sản phẩm bán chạy


Mô tả

Khối lượng: 20kg/thùng
Đường kính: 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm

Ứng dụng: Thích hợp cho hàn thép nhẹ và thép cường độ cao 490 MPa trong tàu, cầu, các tòa nhà và các bình áp lực.